Koulutukset

Markkinoinnin strateginen johtaminen - MARK2033

Aika01.02. - 28.03.2021

Viikot 5-12, kurssi aukeaa ma 1.2.2021

PaikkaVerkko-opinnot
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Tuoteportfoliosuunnittelu, segmentointi, viestintäratkaisut ja hinnoittelu.

Opintopisteet6 op
Sisältö

Markkinoinnin strategiset perusprosessit. Ensinnäkin kurssilla perehdytään markkinoinnin strategisiin työkaluihin, analyysivälineisiin, joita ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi luodaan ymmärrystä markkinoinnin dynaamisista päätöksentekotilanteista, joita ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

KouluttajatYliopisto-opettaja Päivi Borisov
Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 2.5. tai 1.6.2021 mennessä.

Kirjallisuus

1) Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning. 5. Painos. Prentice Hall.
2) Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset18.01.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.