Koulutukset

Markkinoinnin perusteet - MARK1006

Aika01.09. - 31.12.2020

syksy 2020

PaikkaVerkko-opinnot
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Opintopisteet7 op
Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

KouluttajatYliopisto-opettaja Päivi Borisov
Suoritustapa

Verkkotyöskentely Moodlessa.

Kirjallisuus

Parment, Anders, Kotler, Philip & Armstrong Gary Principles of marketing Scandinavian Edition 2016

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.