Koulutukset

Markkinoinnin perusteet - MARK1006

Aika21.09. - 31.12.2020

Viikot 39-45, kurssi aukeaa ma 21.9.
Johdantowebinaari ke 23.9.2020 klo 17.00-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

PaikkaVerkko-opinnot
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Opintopisteet7 op
Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

KouluttajatYliopisto-opettaja Päivi Borisov
Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti
Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 13.12. tai 31.1.

Kirjallisuus

Parment, Anders, Kotler, Philip & Armstrong Gary Principles of marketing Scandinavian Edition 2016

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset07.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.