Koulutukset

Liikuntafysiologian perusteet

Aika02.10. - 03.10.2020

2.-3.10.2020 pe klo 17-20 ja klo 9-16

Luennot pidetään tilanteen salliessa lähiopetuksena, mutta ne välitetään myös verkon kautta etäopiskelijoille. Luennot myös tallennetaan. Opinnot voi suorittaa halutessaan siis täysin etäopiskellen.

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Opintopisteet4 op
Sisältö

Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Kouluttajat

TtM Pauliina Tapio

SuoritustapaLuennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.
Kirjallisuus
  • Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin)
  • Mälkiä E, Wasenius N. Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin)
  • oheismateriaalit.
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.