Koulutukset

Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy

Aika26.03. - 27.03.2021

26.-27.3.2021 pe klo 17-20 ja klo 9-16

Luennot pidetään tilanteen salliessa lähiopetuksena, mutta ne välitetään myös verkon kautta etäopiskelijoille. Luennot myös tallennetaan. Opinnot voi suorittaa halutessaan siis täysin etäopiskellen.

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
  • tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
  • tapaturmiin vaikuttavat tekijät
Opintopisteet4 op
Sisältö

Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Kouluttajat

TtM Pauliina Tapio

SuoritustapaLuennot 12 h, oppimistehtävä ja tentti
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.