Koulutukset

Liikunta ja sairaudet

Aika16.02. - 17.02.2018

16.-17.2.2018 pe klo 17.00-20.00 ja la klo 9.30-14.30

PaikkaTurun yliopisto Publicum luentosali 2, ensimmäinen krs
osoite: Assistentinkatu 7, Turku
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta/
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Opintopisteet4 op
Sisältö

Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

KouluttajatLitM, FT Jani Lappalainen
SuoritustapaEnnakkotehtävä (orientoiva kirjallisuus), luennot 10 t ja tentti

I tentti 13.3.2018 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Publicum ls 3
II tentti 7.5.2018 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto Educarium ls 1
III tentti 26.6.2018 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Publicum ls 1

Ensimmäiseen tenttiin ei ilmoittautumista. Tentteihin II-III ilmoittautumiset kirjallisesti Turun kesäyliopistoon 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.
Kirjallisuus
  • Liikunnan Käypä hoito-suositus, www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
  • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
  • Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
  • Muu kurssilla ilmoitettava materiaali
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Muu informaatioOpintojakso on osa Liikuntalääketieteen perusopintoja (25 op).
Hinta130 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset15.02.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?