Koulutukset

Liikunnan turvallisuus

Aika01.01. - 31.01.2020

tammikuu 2020 (1 x pe-la)
Opetusaikataulu vahvistuu elokuussa 2019.

PaikkaTurku
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat etenkin sydän- ja verenkietosairauksien vaarojen näkökulmasta ja tuntee tavallisimmat liikuntavammat, niiden ennaltaehkäisyn ja ensiavun periaatteet.
Opintopisteet4 op
Sisältö
 • liikunnan terveysvaarat ja -hyödyt
 • terveysvaarojen patofysiologia
 • liikuntavammat ja niiden ensiapu ja hoito
 • doping
Suoritustapa

luennot 10 t ja oppimistehtävä ja tentti

Kirjallisuus
 • Hautala T, Ruuhinen H. Urheiluvammat: ehkäise, tunnista, hoida, Docendo Finland Oy 2011
 • Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS (toim.). ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2009. 380 s. (sivut 2-39).
 • Keskinen K, Häkkinen K ja Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 161.Tammerprint oy, 2010. 304s. (soveltuvin osin)
 • Suni J, Taulaniemi A. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro, 2012 325s. (soveltuvin osin)
 • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin)
 • Walker B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-kustannus Oy, Lahti 2014, 307 s. (soveltuvin osin).
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Muu informaatioOpintojakso on osa Liikuntalääketieteen perusopintoja (25 op).
Hinta

130 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.01.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.