Koulutukset

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Kuvaus

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Aika12.03.2020 - 13.02.2021
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Tavoite

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Opintopisteet40 op
Sisältö

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää.

1. osio to-la 12.-14.3.2020 klo 9.00-17.30
(Huom! 1. ja 4. osio kolmipäiväisiä)

 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. osio pe-la 15.-16.5.2020 klo 9.00-17.30 (etäopetus)

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. osio to-pe 11.-12.6.2020 klo 9.00-17.30 (etäopetus)

 • Lapsuuteni tarina
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique

4. osio to-la 20.-22.8.2020 klo 9.00-17.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • Draaman käyttö (Leena Ylimäki) 0,5 pv
 • pienryhmätyöskentelyä

5. osio pe-la 2.-3.10.2020 klo 9.00-17.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Harjoitusohjaukset
 • Satuhieronta (Sanna Tuovinen) 1 pv

6. osio pe-la 27.-28.11.2020 klo 9.00-17.30
(kouluttajana Sara Hellsten)

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja minä-viestit

7. osio pe-la 12.-13.2.2021 klo 9.00-17.30

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunneelämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

Koulutuksen esite ks. Tiedostot sivun alareunassa. Katso koulutuksen lyhyt esittelyvideo tästä.

Katso myös video, jossa koulutukseen osallistuneet kertovat, millaista opiskelu koulutuksessa on ja miten se on heitä hyödyttänyt. Katso opiskelijoiden video tästä.

Jos olet kiinnostunut Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, voit pyytää tunnin webinaaritallenteen katsottavaksi tunnekuohuista sekä koulutuksesta sähköpostitse. Webinaarissa koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja kouluttaja Titta Karanta kertovat tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä, tunteiden takana vaikuttavista tarpeista sekä itse koulutuksesta. Kysy tallennelinkki täältä: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Palautteita koulutuksesta:

 • ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”
 • ”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan, sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon."
 • ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”
 • ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”
 • ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”
Kouluttajat

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana ja kehittäjänä Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevat kouluttajat:

Satuhieronta – Sanna Tuovinen (lähiosio)
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn. Sanna Tuovinen on
Satuhierontakokonaisuuden kehittäjä ja kouluttaja sekä Satuhieronta -kirjan kirjoittaja.

Draaman keinot – Leena Ylimäki (verkkokurssi ja lähiosio)
Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi
yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).

EFT – Karita Palomäki (verkkokurssi)
EFT-menetelmää eli lapsillakin käytettyä tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssilla Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT- kouluttaja sekä NLP työnohjaaja.

Ohjaajan ohjenuorat – Eija Reinikainen (lähiosio)
Erityisopettaja, KM ja kirjailija Eija Reinikainen kertoo luento-osuudellaan ohjaajana ja opettajana toimimisesta myös erityisen tarvitsevien lasten kanssa. Hän avaa omia ohjenuoriaan ja sitä, miten hän on
tukenut lasten ja vanhempien vahvuuksia.

Tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus - Sara Hellsten
(lähiosio)
NVC-prosessiin pohjautuvan tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen kautta on mahdollista säilyttää yhteys lapseen ja ylipäätään toiseen ihmiseen myös tunnekuohutilanteissa. Mitä selkeämmin pystymme minä-viesteillä ilmaisemaan sitä, mitä tunnemme ja tarvitsemme, sitä paremmin tulemme usein myös ymmärretyksi ja kuulluksi. Samaan tapaan voimme harjoitella kuulemaan toisen ihmisen tunteita ja tarpeita hänen sanojen ja käyttäytymisen takaa. Erityisen tärkeää tämä on lapsen kohdalla, jonka itseilmaisutaidot ovat vasta kehittymässä.

Suoritustapa

Lähiopetus, etätehtäviä, lopputyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopistettä.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone ja nettiyhteys riittävät.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla. Koulutus ja sen jälkeen tehtävä taitojen käytäntöön soveltaminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa syventävän Tunnetaito-ohjaajan valmiudet sekä syventää henkilökohtaista prosessia ja ohjaajuutta.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen, anne-mari@tunnejataida.fi, www.tunnejataida.fi

Turun kesäyliopisto:
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen voi edelleen hakea varasijalle!

Sähköisen ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi) (31.1.2020 mennessä.)

Vapaamuotoinen hakemus: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s.) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä.

Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset.

Muu informaatio

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan näkökulmiin, tunteiden kehollisuuteen, tunne- ja tarvelähtöiseen vuorovaikutukseen NVC:hen sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä.

Lisätietoa: www.tunnejataida.fi

Hinta

3450 €
Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

Lisäksi opiskelija hankkii pienen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään.

Ilmoittautumiset08.03.2020 mennessä
Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.


Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tiedostotlasten_tunnetaito-ohjaajakoulutus_40op_turku_2019.pdf

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.