Koulutukset

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena

Aika01.04. - 31.05.2021

Verkko-opinnot: huhti-toukokuu 2021
Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

Kouluttajat

Professori emerita Pirjo Pölkki

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Kirjallisuus
 1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
 2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
 3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus. 6 (6)
 4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
 5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
 6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
 7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
 8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
 9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu opettajan ilmoitama materiaali.
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.04.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.