Koulutukset

Lasten ja nuorten terveys

Aika01.12.2018 - 28.02.2019

Verkko-opinnot (joulukuu 2018-helmikuu 2019). Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
kehityskulun pääpiirteissään.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.

Suoritustapa

Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai –tehtävät.

Kirjallisuus

1). Ylikorkala, O. & Tapanainen J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset.
Duodecim, 2011 (Taustasairaudet ja raskaus)
2).Rajantie J., Heikinheimo M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016.,
3). Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) Lastenneurologia.
Duodecim, 2014 (soveltuvin osin, kappaleet 2-6, 10)
4). Lastenneuvolakäsikirja, saatavissa osoitteessa
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.12.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.