Koulutukset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet

Aika18.11.2019 - 31.12.2020
PaikkaTurku
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

Suoritustapa

Laaja esseetehtävä.
Palautuspäivämäärät
Syksy 2019: 18.11.2019 ja 13.12.2019
Kevät 2020: 17.2. ja 20.4.2020
Esseen aiheet ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse n. 5 viikkoa ennen palautuspäivämäärää. Palautus Turun kesäyliopistoon kesayliopisto@turunnkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1
2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
LisätietojaOpintakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori
perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.10.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.