Koulutukset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet

Aika01.11.2019 - 31.12.2020
PaikkaTurku
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

Suoritustapa

Laaja esseetehtävä.
Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

Kirjallisuus

1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1
2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
LisätietojaOpintakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori
perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.11.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.