Koulutukset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet

Aika01.10.2018 - 31.12.2019
PaikkaTurku
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

Suoritustapa

Laaja oppimistehtävä. Oppimistehtävän ohjeistus ja palautus Moodlessa. Oppimistehtävän kysymykset ja ohjeet lisätään Moodleen ilmoitettuna
päivänä. Opiskelijalla on 5 viikkoa aikaa tehdä oppimistehtävä, joka
palautetaan Moodleen.

Syksy 2018: 3.12.

Kevät 2019: 4.2., 1.4. ja 3.6.

Kirjallisuus

1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja
137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/
10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1
2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja
elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011. http://www.tem.fi/files/
29457/TEM_12_2011_netti.pdf
3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten
ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja
1/2013. http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-
2.pdf
4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-
aika. Gaudeamus, 2012.
5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus
tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja
ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä.
Vastapaino, 2015
8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
LisätietojaOpintakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori
perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.05.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.