Koulutukset

Korjaavat uudet muistot - Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -menetelmä

Aika25.09.2020

perjantaina 25.9.2020 klo 9.30-16.30

PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä

Terapeuteille, työnohjaajille, psykologeille ja mielenterveyden parissa työskenteleville sekä kaikille omasta sisäisestä kasvusta, tunne-elämän hyvinvoinnista ja kehotietoisuuden vahvistamisesta kiinnostuneille.

Sisältö

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson kehittämää Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapiaa on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. Sen avulla voidaan luoda uusia, korjaavia muistoja. Uudet muistot täyttävät symbolisesti kehityksellisiä tarpeita, jotka ovat lapsuudessamme ja nuoruudessamme jääneet tyydyttymättä. PBSP tukee tunne-elämältään eheän minuuden rakentumista, hellittämistä traumaattisista kokemuksista ja ylisukupolvisista taakkasiirtymistä.

PBSP -terapia sopii henkilöille, jotka kaipaavat tehokasta ja täsmällistä menetelmää tunne-elämän vaikeuksiin ja sisäiseen kasvuun sekä haluavat lisätä kykyä luoda tyydyttäviä ja läheisiä ihmissuhteita. Terapeuteille se tarjoaa merkittävän työkalun ammatilliseen osaamiseen, mm. tarkkuutta seurata asiakkaan kehollisia affekteja. Se tarjoaa myös ihmissuhdealoilla toimiville toimivia työkaluja oman ammatillisen jaksamisen tueksi.

Koulutuspäivä tarjoaa perustietoa menetelmästä ja sen sovellettavuudesta. Päivään sisältyy sekä teoriaa että käytännön harjoittelua - yksinkertaisia kehollisia harjoituksia. Nämä havainnollistavat PBSP:n keskeistä teoriaa mutta tarjoavat myös osallistujille
oivalluksia omista kehollisista reaktioista arkipäiväisissä tilanteissa ja vahvistavat taitoa ymmärtää oman kehon kieltä. Esimerkkien avulla osallistujat saavat käsityksen, miten korjaavia uusia muistoja luodaan ja mihin niiden toimivuus perustuu, mitä menetelmä edellyttää asiakkaalta ja millaisissa tilanteissa menetelmästä voi olla merkittävää apua.

Voit lukea lisää PBSP-terapiasta täällä.

Kouluttajat

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. Albert Pesson johdolla Bostonissa. Tällä hetkellä hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja Suomessa.

Hinta

125 €

Ilmoittautumiset14.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.