Koulutukset

Konfliktitilanteiden johtaminen ja sovittelu työyhteisöissä

Kuvaus

Miten sovitella ristiriitoja työpaikalla? Tule kuuntelemaan työyhteisösovittelun huippuasiantuntijoita!

Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana työyhteisössä ja kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa on toisten ihmisten ymmärtäminen. Ihmisten välille syntyy kuitenkin usein konflikteja, erimielisyyksiä, jännitteitä ja ristiriitoja useista eri syistä johtuen.

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.

Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Aika24.03.2020

tiistaina klo 8.30-12.30

PaikkaTurku
KohderyhmäKoulutus soveltuu yritysten ja organisaatioiden johdolle, esimiehille ja HR-tehtävissä toimiville.
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

- lisätä tietoa konflikteista, sekä niiden syntymisen ja kasvamisen syistä työyhteisöissä
- lisätä tietoa keskustelun ja vuorovaikutuksen merkityksestä konfliktien ja kiistatilanteiden käsittelyssä
- lisätä tietoa konflikteja ennalta estävän toiminnan merkityksestä työyhteisöissä
- lisätä tietoa konfliktitilanteiden johtamisesta
- lisätä tietoa työyhteisösovittelun juridiikasta
- lisätä tietoa sovittelun organisoinnista ja sovittelukokemuksista.

Sisältö

08.30 - 09.00 Aamukahvi

09.00 - 09.15 Valmennuksen avaus

09.15 - 10.30 Miksi konflikteja syntyy (Pehrman)

  • Avoimen keskustelukulttuurin ylläpito
  • Sovittelu
  • Konfliktitilanteiden johtaminen

10.30 -11.30 Työyhteisösovitteluun liittyvä juridiikka (Koskinen)

  • Johdon ja henkilöstön velvollisuudet konfliktitilanteissa

11.30 - 12.30 Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia (Saario)

Kouluttajat

FT, YTM Timo Pehrman on tehnyt pitkän työuran Valio Oy:ssä viimeksi koulutuspäällikön tehtävässä. Hän on aloittanut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuonna 1985. Vuonna 2001 hän käynnisti työyhteisösovittelun kokeilun ja koulutuksen Valiolla. Hyvien kokemusten perusteella hän on jatkanut työyhteisösovittelun toteutusta, laajentamista, kehittämistä ja koulutusta myös muissa työyhteisöissä, sekä oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Timo Pehrman väitteli kesäkuussa 2011 Lapin yliopistoon aiheesta: ”Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä”. Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin (SSF) hallituksen puheenjohtajana vuoden 2011 alusta alkaen.

Professori, OTT Seppo Koskinen on työoikeuden professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut ja opettanut työoikeutta laaja-alaisesti mukaan lukien työelämän yksityisyyden suoja. Lisäksi hän on osallistunut asiantuntijana työelämän käytännön ongelmien selvittämiseen ja oikeuskysymysten ratkaisemiseen. Prof. Seppo Koskinen on kytkenyt työoikeudellisen näkökulman Suomen sovittelufoorum ry:n piirissä kehitettyyn työyhteisösovittelutoimintaan.

KM, Ismo Saario on tehnyt työuransa HRD-tehtävissä vuodesta 1990 lukien ja työskentelee Turun yliopiston hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä. Saario on toiminut työyhteisösovittelijana vuodesta 2007 ja osallistunut sovittelijana sovittelumenettelyn väitöstutkimuksen toteutukseen. Hän on kehittänyt Turun yliopiston työyhteisösovittelumenettelyä, joka palkittiin Henkilöstöjohdon ryhmän (HENRY ry) vuoden 2013 henkilöstöteko -kunniamaininnalla. Saario on toiminut työyhteisösovittelumenettelyn kouluttajana ja edistäjänä sekä sovitellut mm. SSF:n ympäristöasioiden sovittelun pilottihankkeessa.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Hinta

280 €

Ilmoittautumiset10.03.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.