Koulutukset

Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus

Aika31.01. - 18.10.2020
PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä

Kokonaisvaltaisella joogaohjaajan koulutuksella voit kouluttautua kokonaisvaltaiseksi joogaohjaajaksi, kehittää itseäsi ja täydentää ammatillista osaamistasi.

  • joogaryhmien ohjaajana
  • fysioterapeutin ja terapeutin työssä
  • ryhmänohjauksessa
  • pedagogin ja psykologin työssä
  • logo-, keho- ja toimintaterapeutin ammatissa
  • sosiaalialalla
  • liikunnan ohjauksessa (koulut, liikuntaryhmät)
  • opettajan ammatissa
  • omassa kehityksessä ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamisessa.
Sisältö

Koulutus perustuu klassiseen Hatha-joogaan, jonka muodot ovat asanat eli kehon liikkeet, hengitysharjoitukset, rentoutus ja syvärentoutus, keskittyminen, kontemplaatio ja syventyminen, positiivinen ajattelu ja visualisointi.

Klassista Hatha-joogaa täydennetään ja muokataan kehoterapiamenetelmien ja kokonaisvaltaisten liikemuotojen avulla niin, että joogan terapeuttinen vaikutus syvenee. Hengitykselle ja hengitystekniikoille annetaan koulutuksessa paljon arvoa, sillä oikeanlainen hengitys auttaa syventämään joogaliikkeiden vaikutuksia. Hengityksen merkitys mielentilaamme ja kehoomme on hyvin oleellinen. Näin jännittynyt ja vääränlainen hengitys voi vaikuttaa mielentilaa alentaen samalla kun oikeanlainen hengitys mielentilaa parantaen.

Kehon tasolla oikeanlainen hengitys edistää kaikkia kehon elintoimintoja samalla kun vääränlainen hengitys tukkeuttaa monia elintoimintoja.Kehon liikkeissä keskitytään oikeanlaiseen suoritukseen fysiologisesti ja anatomisesti. Samalla kuitenkin huomioidaan yksilön tarpeet ja kunnioitetaan hänen rajojaan. Tarkoitus on löytää jokaiselle ”oma” tapa harjoittaa joogaa siten, että se sopii yksilön tarpeisiin. Näin joogan vaikutus voi olla hyvinkin syvää ja eheyttävää.

Koulutus keskittyy Hatha-joogan lisäksi kehontuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmiin. Nämä lisätekijät syventävät Hatha-joogan vaikutusta ja laajentavat sen kokonaisvaltaista vaikutusta.

Koulutuksesta sanottua:
"Opettaja on ohjannut todella yksityiskohtaisesti ja jokainen oppilas on otettu hyvin huomioon."
"Opetus on huolellista - sekä teoria että käytäntö. Hyvä että jaksojen välissä aikaa omalle harjoittelulle."
"Kurssissa on aika hyvää tasapainoa, harjoituksen ja teorian välillä."

Kouluttajat

Sonja Kemppainen
Lisää tietoa kouluttajasta löydät täältä.


Kuva: www.yogaettherapy.com

Suoritustapa

Todistuksen koulutuksen suorittamisesta saa, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti (viisi lähiopetusmoduulia yht. 120 t, koe, jossa teoria- ja käytännön osuus, käytännön harjoittelu 40 t, 40 x 45 min ja sen kirjallinen kuvaus). Todistuksen koulutuksen suorittamisesta myöntää Yoga & Therapy Sonja Kemppainen. Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.

1. osio  31.1.-2.2.2020

la 30.5.2020 klo 10-13 - etäopetus Zoomilla

Lähiopetus:
2. osio 21.-23.8.2020
3. osio  16.-18.10.2020
4. osio 18.-20.12.2020
5. osio 15.-17.1.2021
Pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–16.30

Koe (vapaavalintainen) maalis-huhtikuu 2021 (vahvistuu myöhemmin).

LisätietojaKouluttaja Sonja Kemppainen
yogaettherapy@gmail.com, www.yogaettherapy.com

Turun kesäyliopisto
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen
mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku,
helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Muu informaatio

Joogan kokonaisvaikutukset
Jooga on tuhansien vuosien takainen kokonaisvaltainen ja terapeuttinen liikuntamuoto. Sana jooga tarkoittaa yhteyttä, eheyttä tai harmoniaa. Joogan tarkoitus on tukea tämän syvän ja alkuperäisen yhteyden kokemista mielessä ja kehossa. Joogan myötä keho ja mieli muokkautuu vuorovaikutteisesti.

Kehonharjoitukset vaikuttavat mieleen selkeyttävästi, rauhoittavasti ja keskittävästi. Keskittynyt mieli tukee puolestaan tietoisuutta ja läsnäoloa kehonliikkeissä. Jooga on myös suurenmoinen tekniikka harjoittaa kehon joustavuutta, vahvistaa lihaksia, kasvattaa kehontunnetta ja elinvoimaa sekä kehittää tasapainoa ja keskittymiskykyä.

Somaattinen tuntemus edistää kehotietoisuutta ja yhdistää "sisäisen" ja "ulkoisen" minän luonnollisella tavalla tähän hetkeen. Se yhdistää tai lähentää myös syvällä sisällä oleviin tuntemuksiin, tukkeutumiin ja patoutumiin, jolloin niiden tiedostaminen mahdollistaa muutoksen parempaan. Näin somaattinen tuntemus vaikuttaa paitsi kehon tasolla myös tunnetasolla eheyttävästi.

Kokonaisvaltaiset liikemuodot vaikuttavat etenkin kehon tasolla tasapainottaen kehon eri tekijöitä ja tukien kehon fyysistä kehitystä. Siinä huomioidaan kehon tasapaino, oikeanlainen fyysinen liike, isojen ja syvien lihasten yhteys toisiinsa, kehon linja sekä kehon keskiosan treenaus ja hallinta. Samalla kun fyysinen keho löytää yhtenäisyyttä liikkeissä ja olemuksessa se puolestaan vaikuttaa mielen ja sielun yhtenäisyyteen.

Koulutuksessa käytetään eri kehoterapiamenetelmiä tukemaan mielen yhteyttä niiltä osin, kuin se on eristynyt omasta sisäisestä tasapainosta. Kehon liikkeiden sekä liikemuotojen kautta suuntaamme mieleen ja sitä kautta sen tasapainottamiseen ja yhteyden löytämiseen omaan itseen. Kehoterapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.

Kehontuntemus ja kehonhallinta edesauttavat kehon fyysistä ja psyykkistä kokemista. Jotta kehoa kyetään käyttämään oikealla tavalla, vaatii se kehon tiedostamista. Kehotietoisuuden myötä kehonhallinta kasvaa ja vaikuttaa koko kehoa vahvistavasti, sillä keho ikään kuin ymmärtää tai löytää ne asennot ja liikkeet, mitkä se optimaalisessa tapauksessa kykenee tekemään. Kehon tiedostaminen on siis kehon optimoimista kokonaisvaltaisella tavalla.

Hinta

1950 €
Lisäksi koe (vapaavalintainen) 220 € (sisältää teoria- ja käytännön osuuden).
Maksun voi maksaa maks. kolmessa erässä koulutuksen aikana.

Ilmoittautumiset31.01.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.