Koulutukset

Kokemuksellinen osuus - MTEP032

Aika01.12.2019 - 31.05.2020
PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää omakohtaiseen kokemukseen perustuen, miten musiikki toimii terapeuttisessa kontekstissa
  • ymmärtää musiikkiterapeuttisen, kokemuksellisen työskentelyn peruslainalaisuuksia
  • tuntee musiikkiterapeuttisen prosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallitsemiseen liittyviä periaatteita.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Vähintään viisi kertaa sisältävä, musiikin terapeuttiseen käyttöön perustuva istuntokokonaisuus. Opiskelija voi ohjaajan kanssa keskusteltuaan valita istuntokokonaisuuden lähtökohdaksi toisen seuraavista vaihtoehdoista:

1) henkilökohtainen prosessi, jossa opiskelija tutkii omia kokemuksiaan (esim. musiikin kuuntelu tai improvisointi) ilman, että prosessiin liittyy ulkopuolisia henkilöitä;

2) yksilö- tai ryhmätyöskentelyyn perustuva prosessi, jossa opiskelija harjoittelee musiikkiterapian työtapoja oikean asiakkaan/asiakasryhmän kanssa.

Kurssin ohjaava opettaja tekee suosituksen kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvasta toteuttamistavasta ja mahdollisesta kohderyhmästä opiskelijan kanssa keskusteltuaan. Ennen kokemuksellisen osuuden aloittamista, on opiskelijan saatava ohjaavan opettajan hyväksyntä suunnitelmalleen.

Suoritustapa

Kontaktiopetus: pienryhmäohjaus, kokemuksellisen projektin suunnittelu ja toteutus, istuntosuunnitelma ja -päiväkirja.

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.