Koulutukset

Kivun psykologia ja kipuselviytyminen

Aika23.04. - 28.05.2021

perjantaisin 23.4. ja 28.5.2021 klo 9.00-15.30

Paikka

Turku

Koulutus järjestetään lähiopetuksena turvavälit huomioiden.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, esim. psykologit, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lääkärit, hammaslääkärit, -hoitajat ja sosiaalityöntekiijät.

Sisältö

Pitkäaikainen kipu on biopsykososiaalinen, moniulotteinen ja yksilöllinen ilmiö. Kipukokemukseen nivoutuu joukko psykologisia ja psykososiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan kivun aiheuttamaan koettuun haittaan ja toimintakykyrajoituksiin, kipukuormitukseen sekä kivun kanssa selviytymiseen.

Koulutuksessa käsitellään kivun psykologiaa ja kipuun liittyviä psykososiaalisia sisältöjä sekä pitkäaikaisen kivun sopeutumiskriisiprosessia. Lisäksi harjoitellaan itsesäätelyn keinoista mm. helppoja hengitysharjoituksia ja rauhoittavaa sisäistä puhetta, joista on selkeää hyötyä suurimmalle osalle kivuliaista ihmisistä. Lisäksi on luentoja ja luentokeskusteluja, lukemista ja pienryhmätyöskentelyä ohjattuine purkuineen sekä rentoutustaitoharjoittelupainotteisen kivunhallintaryhmän osioita.

Käsiteltäviä aiheita:

  • Biopsykososiaalisen kipukokemuksen psykologiset & psykososiaaliset ulottuvuudet
  • Mitä Kipuselviytyminen tarkoittaa?
  • Kipukysymyksiä kipupsykologille vastauksineen
  • Vaihtoehtoisia kognitioita rajoittaville kipu-uskomuksille
  • Rentoutustaitoharjoittelu kivuliaan olotilan säätelykeinona
  • Psyykkisen hyvinvoinnin rakennusaineita kipuselviytymiseen
Kouluttajat

Kipu- ja kuntoutuspsykologi Terhi Runsio

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta390 €
Ilmoittautumiset11.04.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.