Koulutukset

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

KuvausKirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Koulutuksen keskiössä ovat henkilökohtainen ja oma ammatillinen
kasvuprosessi sekä persoona-, ilmaisu- ja reflektiotaidot. Osallistujat tutustuvat kokemuksellisesti ja teoreettisesti vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian menetelmiin, kirjoittamis- ja lukemismenetelmiin, ja niiden vaikuttavuuteen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Aika22.01. - 12.06.2021

22.-23.1., 19.-20.2., 26.-27.3., 23.-24.4. ja 11.-12.6.2021 pe klo 10-17 ja la 9-16

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta ja siitä saa todistuksen.

Opintopisteet15 op
Sisältö

1. Aloitusjakso, 22.–23.1.2021
Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Johdatus kirjallisuusterapiaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Kirjallisuusterapeuttinen kirjoittaminen. Oman kasvun kirjan aloittaminen.
Päivi Kosonen

2. jakso, 19.–20.2.2021

Kirjoittamisen vaikutusteoriat & kirjallisuusterapeuttinen prosessi.
Elämänkaarikirjoittaminen. Minuutta kehittävä lukeminen. Oman kasvun kirja.
Silja Mäki & Päivi Kosonen

3. jakso, 26.–27.3.2021

Avainkokemukset ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Minuus, muutos ja tarinat.
Oman kasvun kirja.
Heli Hulmi & Päivi Kosonen

4. jakso, 23.4.–24.4.2021

Unista kirjoittaminen. Luontokirjoittaminen. Oman kasvun kirja.
Kirsi Virkkunen & Silja Mäki

5. Päätösjakso, 11.–12.6. 2021

Taideterapian mahdollisuuksia: Oman kasvun kirja. Loppureflektiot. Koulutuksen päätös.
Kirsi Virkkunen & Päivi Kosonen

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

  • Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
  • Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi
  • FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki
  • Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen
Suoritustapa

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Turussa perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16.

Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: oheiskirjallisuuden lukemista ja loppureflektio.

Keskeinen työväline on Oman kasvun seurantakirja, joka täydentyy koulutuksen kuluessa.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, p. 02 278 1812, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi

Muu informaatio

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapiayhdistyksestä.

Hinta

1750 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. 3 erää).

Ilmoittautumiset08.01.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.