Koulutukset

Kirjallinen työ - MTEP033

Aika01.09. - 31.12.2021

syksy 2021 (opetusaikataulu vahvistuu myöhemmin)

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
  • laatia perustason tapauskertomuksen
Opintopisteet5 op
Sisältö

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.

Kirjallisuus
  • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
  • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.