Koulutukset

Kirjallinen työ - MTEP033

Aika14.12.2019 - 06.06.2020

14.12.2019 klo 12.30-15.00 (orientointi)
6.6.2020 klo 10-17 (seminaari)

PaikkaTurun yliopisto Educarium luentosali 2
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
  • laatia perustason tapauskertomuksen
Sisältö

Kirjallisessa työssä hyödynnetään kokemuksellisen osuuden (MTEP032) aineistoa. Aineiston runko muodostuu kokemuksellisen osuuden suunnitelmasta, muistikuvista, istuntopäiväkirjasta ja mahdollisesta lisäaineistosta (esim. audio-/videotallenteet). Opiskelija voi käyttää vapaasti valitsemaansa kirjallisuutta keskeisten havaintojen ja ilmiöiden selittämisessä.

Kouluttajat

FM KIrsi Tuomi

Suoritustapa

Kontaktiopetus: seminaari. Itsenäinen työskentely: tapauskertomus

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.