Koulutukset

Kirjallinen työ - MTEP033

Aika01.12.2018 - 08.06.2019

la 1.12.2018 klo 12.30-15.00 (orientointi)
la 8.6.2019 klo 10-17 (seminaari)

PaikkaTurun yliopisto Educarium ls 2
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
  • laatia perustason tapauskertomuksen
Sisältö

Kirjallisessa työssä hyödynnetään kokemuksellisen osuuden (MTEP032) aineistoa. Aineiston runko muodostuu kokemuksellisen osuuden
suunnitelmasta, muistikuvista, istuntopäiväkirjasta ja mahdollisesta lisäaineistosta (esim. audio-/videotallenteet). Opiskelija voi käyttää vapaasti
valitsemaansa kirjallisuutta keskeisten havaintojen ja ilmiöiden selittämisessä.

KouluttajatFM Kirsi Tuomi
Suoritustapa

Kontaktiopetus: seminaari. Itsenäinen työskentely: tapauskertomus

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.