Koulutukset

Kiintymyssuhdekeskeinen lastensuojelutyö (6 op)

Kuvaus

Aika19.09. - 13.12.2018

19.-20.9.2018 klo 9.00-16.00
7.-8.11.2018 klo 9.00-16.00
12.-13.12.2018 klo 9.00-16.00

Paikka

Turku

Kohderyhmä

lastensuojelun sijaishuollon parissa työskentelevät ammattilaiset: ohjaajat, sosiaalityöntekijät, psykologit sekä sijaisvanhemmat.

Opintopisteet6 op
Sisältö

Kiintymyssuhde on merkittävä kasvun ja perusturvallisuuden kehityksen osa ja perusta. Lastensuojelussa tuetaan lapsen kiintymyssuhteita ja pyritään korjaamaan mahdollisia vaurioita. Lastensuojelun ammattilaisen onkin tärkeä tulla tietoiseksi omasta kiintymyssuhdemallistaan ja sen vaikutuksista arjen hoidollisessa vuorovaikutteisessa työssä. Kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen tavoitteena on tukea lastensuojelun ammattilaisia havaitsemaan ja tunnistamaan kiintymyssuhdemalleja, niissä ilmeneviä häiriöitä tai vaurioita sekä vahvistaa terapeuttista vanhemmuutta työskentelytapana.

Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää, työn ohessa toteutettavia välitehtäviä sekä 3 työnohjauksellista ryhmätapaamista.

Kouluttajat

psykologi Aino Railo
lastenpsykiatri Linnea Karlsson
perheterapeutti Satu Deraz
työnohjaajina: psykologit Visa Metsälä ja Helena Viitanen

Suoritustapa

1. ja 2. lähipäivä: Kiintymyssuhdeteorian perusteet (Aino Railo)

 • Kiintymyssuhdetyylit
 • Määrittely/havainnointi
 • Oman kiintymysmallin tarkastelu

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

3. lähipäivä: Kiintymyssuhteen häiriöt ja vauriot (Linnea Karlsson)

 • Psykiatrinen näkökulma: lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveyden häiriöt
 • Kiintymyssuhteiden häiriöt ja vauriot
 • Määrittely/havainnointi/tunnistaminen

4. lähipäivä: Miten trauma vaikuttaa kiintymyssuhteeseen, kiintymyssuhdevauriot perheterapian näkökulmasta (Satu Deraz)

 • Neuropsykiatrinen näkökulma
 • Hoidon näkökulma
 • Arjen näkökulma

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

5. ja 6. lähipäivä: Terapeuttinen vanhemmuus työotteena (Aino Railo ja Satu Deraz)

 • Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia (DDP) ja muut menetelmät työvälineinä
 • Työryhmämuotoinen terapeuttinen vanhemmuus sijaishuollon työskentelytapana
 • Ammatillinen kasvu

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi, p. 0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 02 278 1812

Muu informaatioKoulutus järjestetään yhteistyössä Merikratoksen kanssa.
Hinta850 euroa
Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä.
Ilmoittautumiset05.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

9 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.