Koulutukset

Kiintymyssuhdekeskeinen lastensuojelutyö (6 op)

Kuvaus

Aika19.09. - 20.12.2018

19.-20.9.2018 klo 9.00-16.00 Luokka 242, 2. krs
8.-9.11.2018 klo 9.00-16.00 Luokka 358, 3. krs
12.-13.12.2018 klo 9.00-16.00 Luokka 358, 3. krs

Työnohjauspäivät 19.10. (Luokka 341, 3. krs), 16.11. ja 20.12.2018 (Luokka 358, 3. krs)

Paikka

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, Turku

Kohderyhmä

lastensuojelun sijaishuollon parissa työskentelevät ammattilaiset: ohjaajat, sosiaalityöntekijät, psykologit sekä sijaisvanhemmat.

Opintopisteet6 op
Sisältö

Kiintymyssuhde on merkittävä kasvun ja perusturvallisuuden kehityksen osa ja perusta. Lastensuojelussa tuetaan lapsen kiintymyssuhteita ja pyritään korjaamaan mahdollisia vaurioita. Lastensuojelun ammattilaisen onkin tärkeä tulla tietoiseksi omasta kiintymyssuhdemallistaan ja sen vaikutuksista arjen hoidollisessa vuorovaikutteisessa työssä. Kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen tavoitteena on tukea lastensuojelun ammattilaisia havaitsemaan ja tunnistamaan kiintymyssuhdemalleja, niissä ilmeneviä häiriöitä tai vaurioita sekä vahvistaa terapeuttista vanhemmuutta työskentelytapana.

Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää, työn ohessa toteutettavia välitehtäviä sekä 3 työnohjauksellista ryhmätapaamista.

Kouluttajat

psykologi Aino Railo
lastenpsykiatri Linnea Karlsson
perheterapeutti Satu Deraz
työnohjaajina: psykologit Visa Metsälä ja Helena Viitanen

Suoritustapa

1. ja 2. lähipäivä: Kiintymyssuhdeteorian perusteet sekä trauman vaikutus kiintymyssuhteeseen (Aino Railo ja Satu Deraz)

 • Mitä ovat kiintymyssuhteet ja mihin kaikkeen ne vaikuttavat?
 • Kiintymyssuhdemallit ja sisäiset työskentelymallit
 • Oman kiintymysmallin tarkastelu
 • Mitä tarkoittaa kiintymyssuhteessa tapahtuva traumatisoituminen ja mitä se merkitsee?

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

3. lähipäivä: Kiintymyssuhteen häiriöt ja vauriot (Linnea Karlsson)

 • Itsesäätelyn kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Neuropsykiatrinen näkökulma

4. lähipäivä: Kohtaaminen arjessa (Satu Deraz ja Aino Railo

 • Miten tukea itsesäätelyä arjessa?
 • Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) tarjoamat välineet  

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

5. ja 6. lähipäivä: Terapeuttinen vanhemmuus työotteena (Satu Deraz ja Aino Railo)

 • Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) tarjoamat välineet jatkoa
 • Työryhmämuotoinen terapeuttinen vanhemmuus sijaishuollon työskentelytapana
 • Ammatillinen kasvu

työnohjaukselliset ryhmätapaamiset

 

 

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi, p. 0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 02 278 1812

Muu informaatioKoulutus järjestetään yhteistyössä Merikratoksen kanssa.
Hinta850 euroa
Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä.
Ilmoittautumiset05.09.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.