Koulutukset

Kielitietoisuus varhaiskasvatuksessa

Kuvaus

Aika05.06.2019

5.6.2019 klo 9.00-15.30

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät

Sisältö

Kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Monikielisyyden näkyväksi  tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016)

  • Mitä tarkoittaa kielitietoinen varhaiskasvatus ja miksi sitä tarvitaan?
  • Miten toimin kielitietoisena kasvattajana varhaiskasvatuksessa?

Tämä käytännönläheinen koulutus tarjoaa tietoa ja vinkkejä siihen, miten jokaisen lapsen kielenkehitystä tuetaan parhain mahdollisin tavoin varhaiskasvatuksen arjessa.

Kouluttajat

KT, yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Jenni Alisaari opettaa sekä opettajaksi opiskelevia että jo valmistuneita opettajia aiheenaan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus. Alisaaren keskeisimmät tutkimusaiheet liittyvät kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kielen oppimiseen. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomen kielen oppimista laulaen, lauluja kuunnellen tai laulujen sanoituksia rytmikkäästi laulaen.

Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
Hinta

110 €

Ilmoittautumiset22.05.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.