Koulutukset

Kielitietoinen koulutus STKE129

Aika04.10.2019 - 31.07.2021
PaikkaTurku
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • tiedostaa äidinkielen, kielellisen identiteetin ja eri oppimiskulttuurien merkityksen oppimisessa
  • osaa hyödyntää monikielisyyttä resurssina ja tukea kielitietoisuuden kehittymistä opetuksessa 
  • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa 
  • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten opetussuunnitelmatyöhön ja muuhun pedagogiseen kehittämistyöhön.
Opintopisteet5 op
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset04.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.