Koulutukset

Kielitietoinen koulutus STKE129

Aika06.10.2017 - 31.07.2019
PaikkaTurku
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • tiedostaa äidinkielen, kielellisen identiteetin ja eri oppimiskulttuurien merkityksen oppimisessa
  • osaa hyödyntää monikielisyyttä resurssina ja tukea kielitietoisuuden kehittymistä opetuksessa 
  • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa 
  • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten opetussuunnitelmatyöhön ja muuhun pedagogiseen kehittämistyöhön.
Opintopisteet5 op
KouluttajatMari Honko
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Palautuspäivämäärät:
Syksy 2017: 30.11.2017
Kevät 2018: 14.1., 25.2., 1.4., 6.5. ja 10.6.2018
Syksy 2018: 30.9., 31.10. ja 30.11.2018
Kevät 2019: ilm. myöhemmin

Oppimistehtävät palautetaan Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset31.12.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.