Koulutukset

Kielitaidon arviointi STKE103

Aika01.03. - 31.03.2020

maaliskuu 2020 (1 x pe-la)
Aikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja ja tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet opetuksessa
  • ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
  • ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet
  • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään 
  • osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
  • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet ja opetussuunnitelman perusteet arviointia ohjaavana dokumenttina
  • tiedostaa kielitaidon arvioinnin kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.
Opintopisteet5 op
KouluttajatYliopisto-opettaja Jenni Alisaari
Suoritustapa

Lähiopetus 10 h (suositeltava) ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset01.03.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.