Koulutukset

Keskeisiä kysymyksiä perintökaaren 3 luvun mukaisesta lesken perimyksestä

Aika30.08.2018

30.8.2018 klo 9-16
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille leskeyteen liittyvien perintökysymysten kanssa toimiville: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvonnan henkilöstölle sekä pankkien varainhoitohenkilöstölle.

TavoiteKoulutuksen tarkoituksena on, paitsi tarkastella erilaisia jo syntyneitä ongelmatilanteita ja tarjota osallistujille perusteita niiden ratkaisemiseen, myös kartoittaa keinoja ongelmien ennalta ehkäisemiseen testamenttimääräyksin.
Sisältö

Vaikka perintökaaren 3 luvun mukainen lesken perintöoikeus on ollut voimassa jo 50 vuotta, luvun soveltaminen asettaa jatkuvasti haasteita. Kokonaan uusiakin tulkintatilanteita syntyy, kun taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kovin toisenlaisiin olosuhteisiin luotua säännöstöä joudutaan soveltamaan nyky-yhteiskunnassa, ihmisten ollessa aiempaa vauraampia ja omaisuuslajien paljon entistä monimuotoisempia.

  • PK 3 luku – riidat aktualisoituvat käytännössä vasta lesken kuoltua
  • ”Perintö menee leskelle”
  • Jako ja luopumistoimet lesken eläessä
  • Leski omistajana; omaisuuden hankinta-ajankohta verotuksessa
  • Lesken uusi avioliitto; sisäkkäiset pesät
  • Osakkuus lesken pesässä
  • Omaisuuden laadun muuttuminen, sijoitukset, vakuutukset, lesken ansiotoiminta
  • Omaisuuden häviäminen tai karttuman jakaminen – puuttumiskynnys, todistustaakka
  • Ensiksi kuolleen toissijaismääräys ja lesken testamentti
  • Jako lesken pesässä
KouluttajatOTT, dosentti Eva Gottberg
Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811

Hinta

215 €
Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi.
Ilmoita Lisätietoja-kohdassa mahdollinen erityisruokavaliosi.

Ilmoittautumiset16.08.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

12 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.