Koulutukset

Kehon potentiaali

Aika28.09. - 27.10.2019

Alustava aikataulu:
28.-29.9.2019 la-su klo 10-17
26.-27.10.2019 la-su klo 10-17

PaikkaTurku
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • kehollisuus
  • kehontietoisuus
  • somaattiset menetelmät

Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehontietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee.

Kouluttajat

Maria Nurmela
Eeva Anttila

Suoritustapalähiopetus (Iuennot ja harjoitukset), kirjallisuus ja essee
Kirjallisuus

Oheiskirjallisuutta:

  • Anttila, Eeva (2009). Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2). http://www.aikuiskasvatus.fi/tiedeartikkelit/Eeva%20Anttila.pdf
  • Bainbridge-Cohen, Bonnie (1997). Sensing, feeling and action: The experiential anatomy of body-mind centering. Northampton, MA: Contact Editions.
  • Green Gilbert, Anne. 2006. Brain-compatible dance education. Reston, VA: NDEA: AAPHERD.
  • Hackney, Peggy. (2000). Making connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals. Amsterdam: Gordon and Breach.
  • Klemola, Timo. 2005. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
  • Rouhiainen, Leena. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala ja L. Rouhiainen. Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Helsinki: TeaTS. http://www.teats.fi/teats_kirja2006.pdf
EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.