Koulutukset

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Aika02.06. - 17.06.2020

Lähiopetus: ti 2.6. ja to 4.6.2020 klo 17-20,
ti 9.6. klo 17-20 ja la 13.6. klo 9-16,
ti 16.6. ja ke 17.6.2020 klo 17-20

Paikka

Turun yliopisto PUBLICUM luentosali 4, os. Assistentink. 7

- yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/publicum

Tavoite

Opiskelija

  • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta
Opintopisteet4 op
Sisältö
  • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
  • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
  • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
  • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä
Kouluttajat

yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t.  Kirjallinen tentti, joka sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu materiaali. Kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia (ilm. myöhemmin).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset19.05.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.