Koulutukset

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Aika13.08. - 05.09.2019

ti 13.8., to 15.8., ti 20.8., to 22.8., ma 26.8., ti 27.8. klo 17.00-20.15 ja to 5.9.2019 klo 17.00-19.00 Huom. Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
PaikkaTurun yliopisto PUBLICUM, luentosali 5,
os. Assistentink. 7
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelija

  • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta
Opintopisteet4 op
Sisältö
  • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
  • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
  • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
  • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä
Kouluttajat

yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t.  Kirjallinen tentti, joka sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Tentti 10.9. klo 16.30-19.30 (TY Educarium luentosali 2).

1. uusinta 8.10. klo 16.30-19.30 (TY Educarium ls 2)

2. uusinta 4.11. klo 17.00-20.00 (TY Educarium ls 2)

Ylimääräinen uusinta 25.2.2020 klo 17.00-20.00 (TY Educarium ls 2)

Ilmoittaudu ylimääräiseen uusintatenttiin 10.2. mennessä os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.
Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu materiaali. Kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia (ilm. myöhemmin).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset13.08.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.