Koulutukset

Kasvatus- ja koulutussosiologia

Aika15.09. - 01.10.2020

ti 15.9., to 17.9., ti 22.9. ja to 24.9.2020 klo 17.00-19.45 (Huttunen)
ti 29.9. ja to 1.10.2020 klo 17.00-19.45 (Nori)

Paikka

Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena, mutta luennot välitetään verkon välityksellä myös etäopiskelijoille.

Tavoite

Opiskelija

 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa
Opintopisteet4 op
Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
 • koulutuksen käytännöt ja prosessit
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen
yliopistotutkija Hanna Nori

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t.
Tentti Moodlessa (luennot + oppimateriaalit).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.