Koulutukset

Kasvatus- ja koulutussosiologia

Aika17.09. - 03.10.2019

ti 17.9., to 19.9., ti 24.9. ja to 26.9.2019 klo 17.00-19.45 (Rauno Huttunen)
ti 1.10. ja to 3.10.2019 klo 17.00-19.45 (Hanna Nori)

Paikka

Turun yliopiston tilat seuraavasti:
17.9. ja 19.9. EDUCARIUM luentosali 2, os. Assistentinkatu 5
24.9. ja 26.9. PUBLICUM luentosali 1, os. Assistentinkatu 7
1.10. ja 3.10. EDUCARIUM luentosali 2

Yliopistoalueen kartta:
https://helppopas.fi/map/educarium
https://helppopas.fi/map/publicum

Tavoite

Opiskelija

 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa
Opintopisteet4 op
Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
 • koulutuksen käytännöt ja prosessit
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

yliopistotutkija Hanna Nori

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit).

Tentti 21.10. klo 16.00-19.00, paikka: TY Educarium ls 2

1. uusinta 12.11. klo 16.30-19.30, paikka: TY Educarium ls 2

2. uusinta 2.12. klo 16.00-19.00, paikka: TY Educarium ls 2

Ilmoittaudu uusintatentteihin 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset17.09.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.