Koulutukset

Ka5. Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti

Aika05.11.2018 - 14.01.2019
PaikkaTurku
Tavoite

Opiskelija
- on jäsentänyt kasvatustieteellistä ajattelutapaansa
- on syventänyt kasvatusalan tieteellistä käsitteistöään
- on laajentanut tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintopisteet7 op
Sisältö
  • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa
  • opetus tukemassa oppimista
  • sukupuoli ja koulutus
  • koulutusekspansio ja koulutusinflaatio
  • koulutuksen laadun arviointi
Kouluttajatyliopistonlehtori Rauno Huttunen
Suoritustapa

Kirjallinen tentti
Kirjallinen tentti on suoritettava yhdellä kertaa.
TENTIT

5.11.2018 klo 16.00-20.00 (paikka: TY Publicum ls 4)

4.12.2018 klo 16.30-20.30 (paikka: TY Publicum ls 4)

14.1.2019 klo 16.00-20.00 (paikka: TY Publicum ls 4)

Marraskuun tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Joulu- ja tammikuun tentteihin ilmoittautumiset 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus:

1. Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
2. Nikkola, T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.
3. Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino.
4. Seuraavat artikkelit:

Aro, M. 2013. Koulutusekspansio ja koulutusinflaatio Suomessa vuosina 1970–2008. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 287–303.

Kalalahti, M. 2012. Perhetaustan vaikutus tyttöjen ja poikien koulunkäyntiin. Kasvatus 43 (4), 375–390.

Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6–16.

Varjo, J. & Kauko, J. 2008. Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa. Kasvatus 39 (3), 246–260.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

60 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.11.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.