Koulutukset

Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia

Aika01.09. - 31.10.2018

syys-lokakuu 2018
Lähiopetuksen aikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Tavoite

Opiskelija
- kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
- hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
- tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
- osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
  • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
  • koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit
  • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
  • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
  • kasvatussosiologinen nuorisotutkimus
Kouluttajatyliopistonlehtori Rauno Huttunen ja
tutkijatohtori Hanna Nori
Suoritustapa

Luento-opetus 20 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.