Koulutukset

Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia

Aika18.09. - 04.10.2018

ti 18.9., to 20.9., ti 25.9. ja to 27.9.2018 klo 17.00-19.45 (Rauno Huttunen)

ti 2.10. ja to 4.10.2018 klo 17.00-19.45 (Mirka Mäkinen-Streng)

PaikkaTurun yliopisto PUBLICUM-rakennus, luokka Pub209, os. Assistentink. 7
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelija
- kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
- hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
- tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
- osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
  • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
  • koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit
  • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
  • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
  • kasvatussosiologinen nuorisotutkimus
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Mirka Mäkinen-Streng

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit).

Tentti 9.10.2018 klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum ls 4)

1. uusinta 19.11.2018 klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum ls 4)

2. uusinta 13.12.2018 klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum ls 4)

Ilmoittaudu uusintaan 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset14.09.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.