Koulutukset

Ka3. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika05.06. - 12.06.2018

ti 5.6., ke 6.6., pe 8.6., ma 11.6. klo 17.00-19.30 ja ti 12.6.2018 klo 17.00-18.30

PaikkaTurun yliopisto PUBLICUM, luentosali 4,
os. Assistentink. 7
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
TavoiteOpiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.
Opintopisteet6 op
Sisältö
  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria
Kouluttajat

FT Ilona Södervik

Suoritustapa

Luento-opetus 14 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit).

TENTTI 19.6.2018 klo 17.00-20.00, paikka: TY Educarium, luentosali 2

1. uusinta 1.10.2018 klo 16.00-19.00 (paikka: Turun kesäyliopisto, Sirkkalank. 4)

2. uusinta 19.11.2018 klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum luentosali 2, Assistentink. 7)

Ilmoittaudu uusintaan 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä tentitään teokset:

1. Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2005. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.
2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
4. Hattie, J. & Yates, G.C.R. 2013. Visible Learning and the Science of How We Learn. New York: Taylor & Francis. Saatavilla myös E-kirjana.
5. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Saatavilla:
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978
6. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus:
Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.