Koulutukset

Ka2. Kasvatuspsykologia

Aika14.08. - 04.09.2018

ti 14.8., to 16.8., ti 21.8. ja to 23.8., ti 28.8.2018 klo 17.00-19.30
to 30.8. klo 17.00-20.00
ti 4.9.2018 klo 17.00-19.00

PaikkaTurun yliopisto CALONIA Cal2109,
os. Caloniankuja 3, 2. kerros
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen ja oppimisen ydinperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen näkemyksen ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja kasvatuksesta elämänkaaren aikana.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kehityksen ja oppimisen vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen luonne
  • kehityksen ja oppimisen biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset säätelytekijät 
  • kehitysekologinen näkökulma kasvuympäristöihin ja kasvatukseen
  • kehityskulut ja -vaiheet elämänkaaren aikana
Kouluttajat

yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 22 t.  Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit, tentittävä materiaali saa olla mukana tentissä).

Tentti järjestetään ryhmätenttinä 11.9. (luennoitsijalta lisätietoa luentojen alussa).

Ryhmätentti 11.9. klo 17.00-19.00 (paikka: TY Cal2109)

TENTTI (kirjallinen) 16.10. klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum, luentosali 4)

UUSINTA (kirjallinen) 12.11.2018 klo 17.00-20.00 (paikka: TY Publicum luentosali 2)

Ilmoittaudu uusintaan 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietoja

Tenttikirjat on hyvä olla mukana luennoilla alusta alkaen, jotta niitä voidaan käyttää kurssin aikana.

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset07.08.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.