Koulutukset

Ka2. Kasvatuspsykologia

Aika14.08. - 04.09.2018

elo-syyskuu 2018
Alustava aikataulu:
ti 14.8., to 16.8., ti 21.8. ja to 23.8., ti 28.8., to 30.8. ja ti 4.9.2018

PaikkaTurku
Tavoite

Opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen ja oppimisen ydinperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen näkemyksen ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja kasvatuksesta elämänkaaren aikana.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kehityksen ja oppimisen vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen luonne
  • kehityksen ja oppimisen biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset säätelytekijät 
  • kehitysekologinen näkökulma kasvuympäristöihin ja kasvatukseen
  • kehityskulut ja -vaiheet elämänkaaren aikana
Suoritustapa

Luento-opetus 22 t.  Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit).

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (uudistettu painos). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.07.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?