Koulutukset

Ka1. Johdatus kasvatustieteisiin

Aika15.05. - 23.05.2018

ti 15.5. klo 17.00-18.30, ke 16.5. klo 17.00-20.15 , to 17.5. klo 17.00-20.15, ti 22.5. klo 17.00-20.15, ke 23.5.2018 klo 17.00-20.15

PaikkaTurku
Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut 
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit)
1. tentti vko 22.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa (Ea1 tai Aa1) suorittaa hän opintojakson Ka1. tenttimällä teokset:

1.
Nussbaum, M. C. 2011. Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Helsinki: Gaudeamus.
2.
Siljander, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava.

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset02.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?