Koulutukset

Ka1. Johdatus kasvatustieteisiin

Aika15.05. - 23.05.2018

ti 15.5. klo 17.00-18.30, ke 16.5. klo 17.00-20.15 , to 17.5. klo 17.00-20.15, ti 22.5. klo 17.00-20.15, ke 23.5.2018 klo 17.00-20.15

Paikka

Turun yliopiston tilat seuraavasti: 15.5. CALONIA Cal2 (2106), os. Caloniankuja 3 16.-17.5. PUBLICUM luentosali 5, os. Assistentinkuja 7 22.-23.5. PUBLICUM luentosali 4 - yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut 
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit)
TENTTI 29.5.2018 klo 17.00-20.00, paikka: TY Publicum ls 1

1. uusinta 3.9.2018 klo 16.00-19.00 (paikka: TY Sirkkala Seminaarisali E121, Kaivokatu 12)

2. uusinta 16.10.2018 klo 16.30-19.30 (paikka: TY Publicum luentosali 4, os. Assistentink. 7)

Ilmoittaudu uusintaan 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa (Ea1 tai Aa1) suorittaa hän opintojakson Ka1. tenttimällä teokset:

1.
Nussbaum, M. C. 2011. Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Helsinki: Gaudeamus.
2.
Siljander, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava.

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.