Koulutukset

Julkisten palvelujen muotoilu - UPAMU1005

Aika30.08. - 14.09.2019

30.-31.8.2019 pe klo 17-20.30 ja la klo 9-17
13.-14.9.2019 pe klo 17-20.30 ja la klo 9-17

PaikkaTurun yliopisto Educarium luentosali 2
os. Assistentinkatu 5
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
  • soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.
Opintopisteet4 op
Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Kouluttajat

Palvelumuotoilun ja palveluinnovaatioiden asiantuntija Sami Oinonen

Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus
  • Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
  • Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press. 
  • Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

EmoyliopistoLapin yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.