Koulutukset

Julkisen hallinnon tiedonhallinta ja uusi laki

Kuvaus

Tiedonhallinnan uudistus on tulossa ja tarpeeseen. Lakiesitys ei kuitenkaan vastaa moniin kuntasektorin tiedonhallintaa koskeviin avoimiin kysymyksiin, koskien mm. paperiaineistoa ja sähköistä arkistoa.

Hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki. Laki tulisi voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Tule koulutukseen kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua.

Aika08.04.2019

8.4.2019 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Sisältö
 • Mitä tarkoittaa tiedonhallinnan suunnitteluvelvollisuus
  - minimitoteutus?
  - kokonaisarkkitehtuurin rooli ja JHS-179
 • Sääntelykohteet
 • Tekniset rajapinnat
 • VAHTI suositusvaatimukset
 • Julkisen hallinnon tietoturvallisuusvaatimukset
 • Asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet
 • Perustietovarantojen hyödyntämisen yleisesti
 • Tietojärjestelmien välillä tapahtuvan tiedonvaihdon tehostaminen
  - tekniset ja toiminnalliset edellytykset rajapintojen avaamiseksi ja yhteistoimivuuden edistämiseksi
 • Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi
 • Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjauksen ja tuen perusteet
 • Metatietoa ja rekistereitä
 • Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi
Kouluttajat

Organisaatioarkkitehti, asiantuntija Jarkko Koivuniemi

Hinta

160 €

Viimeinen ilmoittautumispäivä25.3.2019
Ilmoittautumiset25.03.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.