Koulutukset

Johtamisen perusteet - JOHT1010

Aika21.09. - 15.12.2018

Luennot:
pe 21.9.2018 klo 16.30-20.00 (Tuomas Huikkola)
la 22.9.2018 klo 9.30-14.00 (Tuomas Huikkola)
to 27.9.2018 klo 16.30-20.00 (Hellevi Lampimäki)
ma 1.10.2018 klo 16.30-20.00 (Hellevi Lampimäki)
ti 2.10.2018 klo 16.30-20.00 (Hellevi Lampimäki)

Tiimitehtävien esitykset:
ke 7.11.2018, to 8.11.2018 17.00-20.30 (tiimitehtävän pakollinen esitys ja opponointi)

Verkkotentit Moodlessa:
la 20.10.2018 kello 12-15,  ma 19.11.2018 klo 17-20, la 15.12.2018 kello 12-15

PaikkaTurun yliopisto SIRKKALA Minerva-rakennus, kokoushuone Tempo E211, os. Kaivokatu 12
(poikkeus 27.9. seminaarihuone E225)
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden toimintaa tiimissä sekä antaa vertaispalautetta.

Opintopisteet7 op
Sisältö

Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Kouluttajat

Tuomas Huikkola, Hellevi Lampimäki

Suoritustapa

Tiimitehtävä ja sen esitys, yksilötehtävä ja Moodle-tentti

EmoyliopistoVaasan yliopisto
Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset28.09.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.