Koulutukset

Johdatus musiikkiterapiaan - MTEP011

Aika05.10.2019

la 5.10.2019 klo 10.00-17.00
PaikkaTurun yliopisto Publicum-rakennus luentosali 2
osoite: Assistentinkatu 7, Turku
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta/
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.
Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Musiikkiterapiakoulutus Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä.
 • Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä
Kouluttajat

professori Jaakko Erkkilä

SuoritustapaKontaktiopetus: luento-opetus, oppimistehtävät.

Oppimistehtävän palautus Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi viimeistään 11.11.2019.
Kirjallisuus

Oppimateriaali

 • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
 • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
 • Erkkilä, J. Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.