Koulutukset

Johdatus kasvatustieteisiin

Aika14.05. - 28.05.2020

Etäpetus: to 14.5. klo 17.00-18.30 ti 19.5., ke 20.5., ti 26.5. ja to 28.5.2020 klo 17.00-20.15

Opintojaksolle voi vielä ilmoittautua, luennot tallennetaan Moodleen.

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös Moodle-oppimisympäristö. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
  • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Tentti Moodlessa.

Tentti ma-su 1.6.-7.6.2020
1. uusintatentti ma-su 3.8.-9.8.2020
2. uusintatentti ma-su 28.9.-4.10.2020

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja Moodlesta.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suorittaa hän Johdatus kasvatustieteisiin -jakson tenttimällä teokset:

  • Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Juväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165.
  • Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60–69.
  • Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.
  • Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41–55.
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.05.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.