Koulutukset

Johdatus kasvatustieteisiin

Aika21.05. - 29.05.2019

ti 21.5.2019 klo 17.00-18.30, ke 22.5. klo 17.00-20.15, to 23.5. klo 17.00-20.15, ti 28.5. klo 17.00-20.15 ja ke 29.5.2019 klo 17.00-20.15

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM, os. Assistentink. 5, seuraavasti:
21.-22.5. Luentosali 2
23.5. Luentosali 3
28.-29.5. Luentosali 2
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
  • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Kirjallinen tentti 3.6. klo 16.00-19.00, paikka: TY Educarium ls 1 (luennot + oppimateriaalit)

1. uusinta 19.8. klo 17.00-20.00

2. uusinta 30.9. klo 16.00-19.00

Ilmoittaudu uusintatentteihin 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Tenttipaikat vahvistuvat myöhemmin.
Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suorittaa hän Johdatus kasvatustieteisiin -jakson tenttimällä teokset:

  • Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Juväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165.
  • Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60–69.
  • Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.
  • Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41–55.
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset04.06.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.