Koulutukset

Johdatus gerontologiaan

Aika11.09. - 18.10.2019
PaikkaTurku
TavoiteOpiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean tieteenalan näkökulmasta. Opiskelijalle muodostuu kuva tieteellisen tutkimuksen merkityksestä gerontologisen tiedon tuottamisessa. Hän tutustuu gerontologiseen tutkimukseen, siinä käytettäviin menetelmiin sekä tutkimusten tulosten sovellettavuuteen.
Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Gerontologia tieteenalana
 • Näkökulmia vanhenemiseen ja vanhuuteen
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja vanheneminen
 • Gerontologinen tutkimus
 • Tutkimusmenetelmät
 • Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön

Opintojen aikataulu:
1. opintoryhmä 11.9.2019 klo 17.30-19.45
Opintoihin tutustuminen Gerontologia tieteenalana

2. opintoryhmä 18.9.2019 klo 17.30-19.45
Gerontologinen tutkimus - Mitä gerontologia tutkii

vko 38 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen (Verkkoon tallennetut luennot)

 • orientaatio opintoihin, suunnittelija Katja Kivistö
 • Gerontologinen tutkimus, Dosentti Marika Salminen
 • Fyysinen vanheneminen, Dosentti Marika Salminen
 • Ikääntymisen sosiaaliset ulottuvuudet, VTL Heikki Suhonen, sosiaalipolitiikan laitos
 • Neuropsykologinen näkökulma psyykkiseen vanhenemiseen, luennoitsija ilm. myöhemmin

3. opintoryhmä 25.9.2019 klo 17.30-19.45
Gerontologisen tutkimuksen lukeminen

vko 40-41 verkkotyöskentely
Gerontologiseen tutkimukseen tutustuminen

I tentti vko 42 ma-pe 14.–18.10.2019
II tentti joulukuu 2019
III tentti helmikuu 2020

Kouluttajat

Vastuuopettaja: FT, gerontologian dosentti Marika Salminen

Suoritustapa

Verkkotallenne 8 t, pienryhmäopetus 9 t, verkkotyöskentely 6 t, itsenäinen työskentely 115.

Harjoitustyö ja verkkokeskustelu ja Moodle-tentti lisäksi osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen. Harjoitustyö tarkoittaa opiskelijan valmistautumista ja osallistumista kirjallisesti käytävään keskusteluun verkko-oppimisympäristössä. Moodle-tentti tarkoittaa verkossa suoritettavaa kirjallista kuulustelua, jossa opiskelijalla on jakson kirjallisuus käytössään.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta140 €
Opiskelijahinta 126 €
Hintaan sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 10 €/ opintopiste.
Ilmoittautumiset28.08.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.