Koulutukset

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika11.08. - 25.08.2020

ti 11.8.2020 ja to 13.8.2020 klo 17.00-19.30
ke 19.8.2020 ja to 20.8.2020 klo 17.00-19.30
ti 25.8.2020 klo 17.00-18.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena, mutta luennot välitetään verkon välityksellä myös etäopiskelijoille.

TavoiteOpiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.
Opintopisteet6 op
Sisältö
  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria
Kouluttajat

FT Ilona Södervik

Suoritustapa

Luento-opetus 14 t.
Tentti tai tehtävä Moodlessa (vahvistuu myöhemmin)

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä tentitään teokset:

1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
Saatavilla: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978
5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset04.08.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.