Koulutukset

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika04.06. - 12.06.2019

ti 4.6., ke 5.6., to 6.6., ti 11.6. klo 17.00-19.30 ja
ke 12.6.2019 klo 17.00-18.30.
tentti 18.6.

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM, os. Assistentink. 5, seuraavasti:
4.-5.6. Luentosali 3
6.6. Luentosali 2
11.-12.6. Luentosali 3
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
TavoiteOpiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.
Opintopisteet6 op
Sisältö
  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria
Kouluttajat

FT Ilona Södervik

Suoritustapa

Luento-opetus 14 t.
Kirjallinen tentti 18.6. klo 17.00-20.00, paikka: TY Educarium ls 1 (luennot + oppimateriaalit).

1. uusinta 16.9. klo 17.00-20.00

2. uusinta 8.10. klo 16.30-19.30

Ilmoittaudu uusintatentteihin 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Tenttipaikat vahvistuvat myöhemmin.
Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä tentitään teokset:

1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
Saatavilla: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978
5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset12.06.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.