Koulutukset

Johdanto muotoiluajatteluun - UPAMU1001

Aika11.09. - 12.09.2020

11.-12.9.2020 pe klo 17-20 ja la 9-17

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet
Opintopisteet2 op
SisältöJohdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.
Kouluttajat

Customer Experience & Behavioral Designer Sami Oinonen

Suoritustapa

Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus
  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.