Koulutukset

Johdanto muotoiluajatteluun - UPAMU1001

Aika05.10.2018 - 31.12.2019

5.-6.10.2018 pe klo 17-20 ja la 9-17

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM luentosali 3
os. Assistentinkatu 5
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet
Opintopisteet2 op
SisältöJohdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.
Kouluttajat

Palvelumuotoilun ja palveluinnovaatioiden asiantuntija Sami Oinonen

Suoritustapa

Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus
  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

EmoyliopistoLapin yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.