Koulutukset

Improvisaatio ja liike - ODKP1150

Aika25.10. - 23.11.2019

Improvisaatio
25.-26.10.2019 klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)


Tanssi ja liike-improvisaatio
22.-23.11.2019 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Katri Nirhamo)


Improvisaation perusteita (oppimistehtävä)
- tehtävän palautus 17.11.2019 mennessä Pasi Varjukselle

Paikka25.-26.10.2019 Turun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus sem.sali E321
22.-23.11.2019 Tanssikoulu Tanssitiimin tilat
Tavoite

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
  • hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä
Opintopisteet3 op
Sisältö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.

SuoritustapaImprovisaatio-jakson suorittaminen ja arviointi:
Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Hyväksytty-hylätty.

Tanssi- ja liikeimprovisaatio -jakson suorittaminen ja arviointi:
Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävä sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Hyväksytty-hylätty.

Improvisaation perusteita -jakson suorittaminen ja arviointi:
Yksilö- tai parityö, 6–8 sivua, parityönä 8-10 sivua. Itsearviointi. Suullinen tai kirjallinen palaute. 0–5.
Kirjallisuus
  • Cohen, R. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampere: Tampereen yliopisto.
  • Johnstone, K. & Routarinne, S. 1996. Impro. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Routarinne, S. 2004. Improvisoi! Helsinki: Tammi.
  • Stanislavski, K. & Repo, K. 2011. Näyttelijän työ. Helsinki: Tammi.
  • Koponen, P. 2004. Improkirja. Helsinki: Like.
  • Weston, J. 2011. Näyttelijän ohjaaminen. Helsinki: Nemo.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.