Koulutukset

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito

Kuvaus

Aika21.10.2019 - 31.01.2020
Paikka

Turku

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnoilla voi täydentää ja päivittää ammattitaitoa ja opinnoista voi hakea hyväksyntää osaksi yliopisto- tai AMK-tutkintoa.

TavoiteOpiskelija perehtyy vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi hän käy vanhuusiän kuolemaan liittyviä kysymyksiä.
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito
  • Ikääntyvien hyvä lääkehoito
  • Geriatrinen preventio ja kuntoutus
  • Kuolema vanhuusiässä

Opintojen aikataulu:
Luento vko 43 - aikataulu vahvistuu myöhemmin
- Preventio ja tulevaisuuden haasteet
dosentti Laura Viikari
- Ikääntyneen hyvä lääkehoit
- Kaatuilu ja geriatrinen kuntoutus
(luennolle valmistaudutaan itseopiskelutehtävien avulla)
LT Paula Viikari

1. opintoryhmä 30.10.2019 klo 17.30-19.45
Orientaatio opintoihin ja tutustuminen. Vanhus potilaana ja lääkehoito.

2. opintoryhmä 6.11.2019 klo 17.30-19.45
Geriatrinen preventio

Luento vko 46 - aikataulu vahvistuu myöhemmin
Muistisairaudet, käytösoireiden hoito, uni, masennus
dos. Laura Viikari / LT Eveliina Upmeier

Luento vko 47 - aikataulu vahvistuu myöhemmin
-Saattohoito ja palliatiivinen hoito
-Iäkkään kivun hoito
Erikoislääkäri Marikka Kuoppamäki

Luento vko 48 - aikataulu vahvistuu myöhemmin
Sydän-ja verisuonisairaudet, hengenahdistus

Luento vko 49 - aikataulu vahvistuu myöhemmin
-GI-kanavan sairaudet Petri Mäkelä
-Munuaisten vajaatoiminta, iäkkään VTI, iäkkään diabeteksen hoidon erityispiireet LT Maarit Wuorela

vko 50-51 itsenäinen opiskelu

3. opintoryhmä 8.1.2020 klo 17.30-19.45
Lähestyvä kuolema ja yksilöllisyys

I tentti tammikuu 2020
II tentti maaliskuu 2020
III tentti toukokuu 2020

Kouluttajat

Vastuuopettajat: LT Paula Viikari ja dosentti Laura Viikari
Opintoryhmät: dosentti Marika Salminen

Suoritustapa

Luento-opetus 12-14 t, pienryhmäopetus 9 t, itsenäinen työskentely 114 t.
Kirjallinen tentti ja osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta140 €
Opiskelijahinta 126 €
Hintaan sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 10 €/ opintopiste.
Ilmoittautumiset07.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.