Koulutukset

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet

Aika14.09. - 31.12.2020
Paikka

Turku

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, opetus- ja vanhustyössä sekä alan järjestöissä toimiville, palvelujen tuottajille, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille.

Tavoite

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
 • Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito
 • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
 • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Opetusaikataulu (muutokset mahdollisia):

 • vko 38 Luento: Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä, dosentti Hanna Lagström
 • vko 39 ke 23.9.2020 klo 17.30-19.45 (1. opintoryhmä)
 • vko 40 Luento: Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi, dosentti Hanna Lagström
 • vko 40 Luento: Ikääntyvien suunterveys- ja hammashoito, professori Timo Närhi
 • vko 41 ke 7.10.2020 klo 17.30-19.45 (2. opintoryhmä)
 • vko 42 Luento: Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys, psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten
 • vko 43 ke 21.10.2020 klo 17.30-19.45 (3. opintoryhmä)
 • vko 44 Luento: Ikääntyminen, addiktiot sekä päihdeongelman hoitovaihtoehdot, yliopisto-opettaja Kaisa Mishina
 • vko 45 ke 4.11.2020 klo 17.30-19.45 (4. opintoryhmä)
Kouluttajat

Vastuuhenkilö/Opettaja: Dosentti Hanna Lagström
Opintoryhmät: Dosentti Marika Salminen

Suoritustapa

Luento-opetus 8-10 t
Pienryhmäopetus 12 t (opintoryhmien pakollinen osallistuminen 3/4)
Itsenäinen työskentely 115 t

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä neljästä tuutorin vetämästä opintoryhmästä  (3 t/kerta). Luennot ja opintoryhmät pyritään järjestämään lähiopetuksena, mutta opetus toteutetaan tarvittaessa etäopetuksena. Kaikki luennot löytyvät opintojen Moodle-alueelta luentotallenteena. Osa luennosta on reaaliaikaisia luentoja (ilmoitetaan myöhemmin), joista tulee myös luentotallenne.

Suorituksena on Moodle-tentti, jonka voi tehdä omalla kotikoneella. Ohjeet opiskeluun ovat Moodle-alueella, jonne opiskelijat saavat kurssiavaimen ennen opintojen alkua.

Kirjallisuus

1. Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. Helsinki:Punamusta Oy.
2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18–22.
3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170–9.
4. Muu materiaali

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

150 €
Opiskelijahinta 136 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 75 €/ 61 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 75 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.08.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.